SBD


Prejdi na obsah


Od 16.4.2018 sme presťahovaní do nových priestorov:
Za Havlovci 4380, Liptovský Mikuláš
(Doterajšia budova údržby SBD)

Adresa pre fakturáciu pre bytové domy:

Vlastníci bytov bytového domu ..............................
V zastúpení:
Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš
Za Havlovci 4380
Liptovský Mikuláš
031 01

Adresa pre fakturáciu pre SBD LM:

Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš
Za Havlovci 4380
Liptovský Mikuláš
031 01


Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Vám ponúka zabezpečenie výkonu správy aj mandátnu zmluvu pre Váš bytový dom v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z..

Naše výhody:

- Viac ako 40 ročné skúsenosti zo spravovania družstevných bytov
- skúsenosti zo spravovania bytov v bytových domoch podľa zákona č. 182/1993 Z.z. od roku 1995
- 100% správca bytových domov od roku 2005 so správou 143 bytových domov s viac ako 4 300 bytmi
- schopnosť zabezpečenia úverov na obnovu bytových domov, v súčasnosti vo výške viac ako 89 mil.Sk
- získanie grantov EÚ pre tri bytové domy v roku 2008
- nízke náklady na výkon správy pri jej ročnom vyúčtovaní
- riadne zabezpečenie všetkých služieb a dodávok energií pri výkone správy
- zabezpečenie opráv a údržby v profesiách elektro a vodár-kúrenár vlastnými kapacitami
- zabezpečenie pohotovosti v uvedených profesiách mimo pracovného času
- prebytkové hospodárenie správcu, riadne vedenie účtovníctva s auditom od roku 1999


Ponuka na odpredaj nepotrebných skladových zásob materiálu so zľavou 20 % » Zoznam tu

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu