© SBD L.M.


Úvod Informácie Služby Tlačivá Výberové konania Galéria Mapka Kontakty Archív

Informácie k fakturácii :Adresa pre fakturáciu pre bytové domy:


Vlastníci bytov bytového domu ....................

V zastúpení:

Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš

Za Havlovci 4380

031 01 Liptovský Mikuláš


Adresa pre fakturáciu pre SBD LM:


Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš

Za Havlovci 4380

031 01 Liptovský Mikuláš

 

Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Vám ponúka zabezpečenie výkonu správy aj mandátnu zmluvu pre Váš bytový dom v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z..


Naše výhody:


- Viac ako 40 ročné skúsenosti zo spravovania družstevných bytov

- skúsenosti zo spravovania bytov v bytových domoch podľa zákona č. 182/1993 Z.z. od roku 1995

- 100% správca bytových domov od roku 2005 so správou 143 bytových domov s viac ako 4 300 bytmi

- schopnosť zabezpečenia úverov na obnovu bytových domov

- získanie grantov EÚ

- nízke náklady na výkon správy pri jej ročnom vyúčtovaní

- riadne zabezpečenie všetkých služieb a dodávok energií pri výkone správy

- zabezpečenie opráv a údržby v profesiách elektro a vodár-kúrenár vlastnými kapacitami

- zabezpečenie pohotovosti v uvedených profesiách mimo pracovného času

- prebytkové hospodárenie správcu, riadne vedenie účtovníctva s auditom od roku 1999

Stránkové hodiny:


Pondelok:  7:30 - 11,00 hod.     11:45 - 15:00 hod.

Utorok:      Nestránkový deň

Streda:      7:30 - 11,00 hod.      11:45 - 16:00 hod.

Štvrtok:     Nestránkový deň

Piatok:       7:30 - 11,00 hod.      11:45 - 13:00 hod.


V nestránkové dni vybavujeme objednaných klientov.

E-mail a telefónne čísla nájdete v časti kontakty.

 

Nahlasovanie porúch:

Denne:  7:00 hod. - 11,00 hod.   11:45 hod. - 15:00 hod.

Piatok:  7:00 hod. - 11,00 hod.   11:45 hod. - 13:00 hod.

 

alebo na t.č. 0910 385 227

Emailová adresa pre zasielanie faktúr: faktury@sbdlm.sk